This project is read-only.

Project Description
simple ip camera recorder, read jpeg camera ip stream and display in window and optionally save display view to file.
v.1.X (one cam.) v.2.x (many cam.)


prosta nagrywarka ip kamery, czyta jpeg ze strumienia ip camery i wyświetla w oknie oraz opcjonalnie zapisuje widok do pliku

seria 1.X (jedna kamera IP)
seria 2.X (wiele kamer IP)

For 1.X series source in SVN (tab "Source Code")
For 2.X series source (only) in zip archive

Dla 1.X serii źródła w SVN (zakładka "Source Code")
Dla 2.X serii źródła (tylko) w archiwum zip

Last edited Jul 3, 2011 at 10:51 AM by MarekOtulakowski, version 7